لطفا، جهت ارسال چکیده مقالات خود، پس از انجام فرآیند عضویت، بر اساس دستور العمل زیر عمل نمایید:

 

پس از ورود به سامانه از گزینه‌ ارسال و پیگیری مقاله برای ارسال مقاله و از گزینه وضعیت ثبت‌نام در برنامه‌ها برای ثبت‌نام جهت شرکت در همایش استفاده کنید. در صورت انتخاب گزینه ارسال مقاله جدید، فرم زیر باید به دقت تکمیل شود. 

 •  عنوان، چکیده و کلید واژگان اصلی را وارد کنید. (در صورتی که نویسنده یا نویسندگان دیگری در تهیه و تدوین مقاله مشارکت داشته‌اند، نام، عنوان و نشانی ایمیل آن‌ها را  به دقت وارد کنید. سامانه در راستای اطلاع‌رسانی، به آن‌ها نیز ایمیل ارسال می‌کند.)
 • موضوع مقاله را انتخاب کرده و چنانچه موضوع و حوزه کار تخصصی شما در فهرست موضوعات نیست به مدیر سامانه پیشنهاد دهید.
 • توضیحات تکمیلی را وارد کرده و در نهایت فایل اصل مقاله را به همراه سایر مستندات (در صورت لزوم) در سامانه بارگذاری کنید.
 • توجه داشته باشید که ابتدا چکیده مقالات ارسال می‌شود و در صورت تأیید به نویسنده اطلاع داده می‌شود تا در بازه زمانی مشخصی اصل مقاله را از طریق سامانه ارسال کند.
 •  در صورتی که همه موارد به دقت تکمیل‌شده باشد، امکان ارسال مقاله را دارید. در غیر این صورت مجدد فرم مربوطه را بازبینی کنید و اطلاعات ضروری را در سامانه وارد نمایید.
 •  توجه داشته باشید به هنگام ثبت مقالات، از دکمه Back مرورگر استفاده نکنید. با استفاده از منوها و گزینه‌های مربوطه، بخش مورد نظر را تکمیل کنید. و دکمه بعدی را در پایین صفحه انتخاب کنید.
 • در صورتی که افراد دیگری در تهیه و تدوین مقاله مشارکت دارند، نام و مشخصات آن‌ها را به دقت در فرم مربوطه وارد کنید. چنانچه یکی از آن‌ها به عنوان نویسنده مسئول مکاتبات است، مشخص کنید. ( ترتیب قرار گرفتن نام نویسندگان را با استفاده از گزینه مربوطه در گوشه سمت چپ پایین فرم تعیین کنید.)

 

راهنمای تدوین مقاله‌های همایش می آیین، صلح، وحدت و تنوع فرهنگی

اصول کلی

• مقاله ارسالی نباید قبلاً در نشریه‌ دیگری چاپ یا همزمان برای مجله‌ای دیگر ارسال شده باشد. همچنین نباید قبلاً در مجموعه مقالات همایش دیگری چاپ شده باشد.

• مقاله ارسالی بایستی حاصل یافته‌های تحقیقی نویسنده یا نویسندگان باشد. مقاله‌های مستخرج از پایان نامه که دارای تأیید کتبی استاد راهنما باشد نیز در این همایش پذیرفته می‌شود.

• در صورتی‌که مقاله ارائه شده، حاصل طرح پژوهشی یا مطالعات میدانی سازمان یا ارگان‌های دولتی یا غیردولتی باشد، ذکر نام کارفرما در پانویس صفحه اول –مرتبط با موضوع مقاله- ضروری است.

• مقاله باید به زبان فارسی و با رعایت اصول این زبان باشد.

• مقالات و ملحقات آن‌ها در دبیرخانه همایش باقی می‌ماند و مسترد نخواهد شد.

• استفاده از مقالات منتشر شده در این همایش در سایر مجلات یا کتاب‌ها، بدون ذکر نام مأخذ ممنوع است.

• تأیید نهایی برای چاپ پس از نظر داوران به عهده‌دبیرخانه همایش است.

• صدور گواهی چاپ مقاله پس از داوری توسط دبیرخانه همایش انجام خواهد شد.

 

چگونگی تنظیم مقاله 

در تنظیم مقاله رعایت بخش‌های زیر، به ترتیب ذکر، ضروری است:

صفحه عنوان: شامل عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان به همراه رتبه‌ علمی و سمت دانشگاهی، محل اشتغال، پست الکترونیکی (E-mail)

 • عنوان مقاله. عنوان باید به روشنی بیان‌کننده موضوع مقاله باشد. عنوان‌ها باید موجز و روشن باشند.
 • چکیده‌ مقاله (150 تا 250 کلمه) نوشته شود.
 • چکیده‌ باید شامل طرح مساله، هدف، روش تحقیق، یافته‌ها و بحث و نتایج باشد.
 • کلید واژه: شامل حداکثر 5 واژه کلیدی مقاله.

مقدمه: شامل طرح مسأله، هدف تحقیق و معرفی کامل مقاله است.

 •  متن اصلی مقاله. شامل مقدمه، طرح مسئله، متن مقاله، روش کار، نتیجه‌گیری و قدردانی.

نتیجهگیری: شامل بررسی یافته‌ها و نتایج‌ حاصل شده از انجام تحقیق همراه با پیشنهادها و راهکارها درباره‌ موضوع و در صورت نیاز پیشنهادهایی برای مطالعات بعدی در زمینه‌ مورد بحث است.

تشکر و قدردانی: شامل تشکر و قدردانی از همکاران پژوهش یا کسانی که در تدوین مقاله نقش ایفا کرده‌اند. (به صورت خلاصه و کوتاه)

پینوشتها: شامل توضیحات ضروری و مکمل درباره‌ اصطلاحات، عبارات و مطالب مقاله است، که به ترتیب شماره‌گذاری خواهند شد.

 •  واژه‌های معادل و توضیحات کوتاه باید بلافاصله پس از اصطلاح یا عبارت، با استفاده از دو کمان در متن درج شود.
 •  شیوه درج منابع شامل درج مشخصات منابع و مآخذ متن و تصاویر.
 • عبارات حاوی نقل قول‌های مستقیم در داخل گیومه قرار گرفته و پس از نقل قول بلافاصله نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار کتاب (یا مقاله) و شماره‌ صفحه مورد نظر که نقل از آن برداشت شده است در داخل دو کمان درج می‌شود. به عنوان نمونه: «عبارت حاوی نقل قول مستقیم» (ذاکری، 1378: 23)
 •  در خصوص نقل قول‌های غیرمستقیم احتیاجی به درج گیومه نیست و در پایان عبارت لازم است نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شماره صفحه ذکر گردد. به عنوان نمونه: عبارت حاوی نقل قول غیر مستقیم (ذاکری، 1378، 23)
 •  شرح منبع در صفحه فهرست منابع و مآخذ به این قرار خواهد آمد:
 •  نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (سال انتشار منبع)، عنوان مآخذ به صورت ایتالیک و بولد، نام ناشر، محل نشر. به عنوان نمونه: ذاکری، محمد (1378)، هنر شرقی، نشر فردا، تهران.
 • در صورت لزوم، نام مترجم یا ویراستار پس از نام منبع و با ذکر مسئولیت مربوطه درج می‌شود.
 • ترتیب ذکر مشخصات منابع به زبان‌های غیرایرانی نیز مشابه با نمونه طرح شده خواهد بود.
 • در صورتی که منبع یک مقاله از یک مجله باشد، مشخصات به این قرار درج می‌شود:
 • نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، (سال انتشار مقاله)، نام کامل مقاله به صورت ایتالیک و بولد، نام کامل مجله، شماره‌ مجله، شماره صفحات شروع و خاتمه مقاله در مجله‌ مورد نظر.
 •  در صورتی که منبع دارای چند فصل و هر فصل دارای نویسنده‌ای مجزا باشد و منظور نویسنده مقاله ارجاع به یک فصل خاص است، به این شکل عمل می‌شود:
 • در ارجاع به جلد از حرف ج استفاده شده شماره جلد به شکل عددی درج شود. در ارجاع به شماره مجلات از شماره عددی استفاده شود.
 • مقالات باید حداکثر در 15 صفحه مجله قابل چاپ باشند (این تعداد صفحه شامل تصویر و سایر ملحقات مقاله نیز خواهد بود). بنابراین حجم مقالات ارسالی حتی المقدور بیشتر از 15 صفحه A4 با فونت 12 نباشد.
 •  شماره تصاویر به ترتیبی که در متن به آن اشاره می‌شود به انضمام توضیحات مربوطه و مأخذ در زیر آنها قید شود.