اساتید و محققان حوزه های مختلف علوم انسانی و به ویژه علوم اجتماعی و مردم شناسی می توانند مقالات خود را به دبیرخانه این همایش به آدرس Ritualandpeace@gmail.com  ارسال دارند.

Refresh Code