سه شنبه 07 اسفند 1397
08:00 تا 17:00
نشست تخصصی
همایش ملی آیین، صلح، وحدت و تنوع فرهنگی
محل برگزاری
تالار همایش های پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری