حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده نقره ای
پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم نسانی و مطالعات فرهنگی
حمایت کننده طلایی
موسسه فرهنگی اکو
کمیته ملی موزه های ایران(ایکوم)
انجمن انسان شناسی ایران
دفتر مطالعات منطقه ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی(تحت نظارت یونسکو)
انجمن زرتشتیان ایران
موزه عروسک های ملل
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منطقه آزاد قشم